Rekisterinpitäjä

Nimi: Ilorinkeli Oy (2587676-2)

Osoite: Paavontie 2, 82200 Hammaslahti

Puhelinnumero: 045 161 3330

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Heini Martikainen

ptheinimartikainen@gmail.com

050-3256402

Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakasrekisteri


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Asiakkaiden yhteystietojen, maksutietojen ja muiden palveluiden käyttöön liittyvien tietojen säilyttäminen. Asiakasrekisterin sisältämien henkilötietojen tarkoituksena on asiakkaiden asiakassuhteiden hoitaminen ja palveluiden tarjoaminen asiakkaille. Asiakasrekisterin sisältämiä tietoja käytetään asiakkaiden laskuttamiseen ja asiakasviestinnän- sekä muun markkinointimateriaalin toimittamiseen.

Rekisterinpitäjä noudattaa henkilötietojen käsittelyssä henkilötietolakia.

Rekisterin tietosisältö:

  • Etu- ja sukunimi

  • Katu- ja postiosoite

  • Syntymäaika ja henkilötunnus

  • Sukupuoli ja ikä

  • Sähköpostiosoite

  • Puhelinnumero

  • Asiakasnumero

  • Palvelujen tuottamiseen liittyvien tapaamisten tiedot sekä muita kerättäviä tietoja

Tietojen säilyttäminen:

Rekisteriin taltioituja asiakastietoja säilytetään asiakassuhteen ajan. Tämän jälkeen asiakastiedot poistetaan rekisteristä.

Verkkosivuston käyttäjätietoja säilytetään 26 kuukautta, jonka jälkeen ne pyyhkiytyvät rekisteristä automaattisesti.

Henkilötietojen luovuttaminen:

Rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta sivuston ulkopuolelle markkinointi,- myynti-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja ne on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Tietojen tarkistaminen:

Yritys ei tarkista jäsenen antamien henkilötietojen oikeellisuutta. Jäsen voi muuttaa, täydentää ja poistaa asiakastietojaan ottamalla yhteyttä rekisterin ylläpidosta vastaavaan henkilöön. Palveluiden käyttöä koskevat tiedot eivät ole jäsenten käytettävissä. Rekisterin ylläpitoon tarvittavat tiedot poistetaan jäsenen tunnistetiedoista sen jälkeen, kun niiden säilyttäminen ei ole enää tarpeellista.

Rekisterin tietolähteet:

Henkilötiedot saadaan, kun henkilö jättää yhteystietonsa verkkosivujen yhteydenottolomakkeella, ostaa jonkin yrityksen tuotteen tai palvelun tai kuin muutoin asiakassuhteen voidaan katsoa syntyneen asiakkaan ja yrityksen välille.

Rekisterin suojaus:

Sähköinen rekisteri on suojattu yleisesti hyväksytyin keinoin, kuten palomuurein ja salasanoin. Sähköisen järjestelmän käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Manuaalinen materiaali säilytetään lukitussa arkistokaapissa.

Linkit kolmansien osapuolien verkkosivuille:

Yrityksen verkkosivut voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Linkitetyt verkkosivustot eivät ole yrityksen hallinnassa, eikä se vastaa kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä tai verkkosivustojen sisältämistä linkeistä.

Jos henkilö siirtyy linkitetylle verkkosivustolle, hänen tulee tutustua kyseisen verkkosivuston yksityisyydensuojaperiaatteisiin, evästeiden keruutietoihin ja muihin sovellettaviin käyttöehtoihin itse.

Rekisteriseloste on laadittu 14.12.2018.